Dobré zprávy rozšíří Sychrovští školáci

09/09/2015 17:00

Školáci ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se aktivně zapojí dne 14. září 2015 ráno, v rámci kampaně Česko proti chudobě, do mezinárodní akce World´s Best News – šíření dobrých zpráv.

World's Best News je mezinárodní kampaň, která vznikla původně v Dánsku, a je cíleně zaměřená na šíření dobrých zpráv z rozvojového světa.

V pondělí 14. září potěší také Sychrovští školáci obyvatele České republiky, konkrétně ty, co se budou nacházet na Vsetíně, porcí dobrých zpráv.  Od organizátorů obdrží soubor nejlepších novinových zpráv v tištěných novinách, které nejdříve sami kriticky prodiskutují ve výuce a následně je 14. září dopoledne budou rozdávat a šířit mezi obyvateli i návštěvníky Vsetína.

Školáci sami se v rámci této akce seznámí s problematikou zemí třetího světa a budou se zabývat diskusí a hledáním řešení těchto problémů, byť zatím jen v teoretické rovině. Dobře vědí, že tyto problémy čekají i na ně, až vyrostou a budou dospělí, mnozí z nich se mohou touto problematikou zabývat i profesionálně, takže každá příprava a znalost je vhodná a vítaná. V rámci výuky se zaměří například na dokument 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které jsou definovány programem rozvoje na následujících 15 let do roku 2030 a navazují na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí. Jsou výsledkem tříletého procesu mezinárodního vyjednávání, který byl započat na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji, v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na vytvoření Cílů udržitelného rozvoje se podílely všechny členské státy OSN, tedy i Česká republika. Agendu udržitelného rozvoje oficiálně schválí ale až summit OSN v New Yorku.

V současné době se valí vlny uprchlíků ze zemí třetího světa do Evropy. Před čím utíkají, před válkou, násilím, diskriminací, nebo „jen“ před chudobou? A co od Evropy a jejich obyvatel očekávají? I to jsou otázky, na které by bylo dobré najít odpovědi.

 

https://europa.eu/eyd2015/cs/czech-republic/posts/worlds-best-news

 

J. Ševčíková