Den Země v parku s naší aktivní účastí

22.04.2016 15:13

Dne 22.4.2016 slaví svůj svátek planeta Země. Alcedo, středisko volného času pořádalo již tradiční Vsetínský den Země. Také naše škola se aktivně zapojila.

Jednak jsme měli odborné soutěžní stanoviště EKOUŠe na téma: Rostliny vázané na vodu,  a pak jsme také měli aktivitky pro děti z mateřských školek, kterých letos přišlo opravdu hodně.

Přípravy Dne Země se za ZŠ Vsetín, Sychrov ujali jako již tradičně žáci 9.A. je to proto, že mají nejvíc zkušeností a znalostí, o které se mohou podělit s návštěvníky Dne Země, ale také se soutěžícími týmy v EKOUŠovi.

EKOUŠ je environmentálně založená soutěž týmů z 2.st základních škol. Letos jich soutěžilo sedmnáct, a z toho i několik týmů ze Slovenska. Vedoucí stanoviště soutěže byla Veronika Pešlová a její spolužáci se tu pravidelně střídali ve službách.  Soutěžícím představili několik rostlin, které potřebují ke svému životu vodní prostředí. Šlo o vrby, olši lepkavou, devětsil lékařský, blatouch bahenní a zelenou řasu žabí vlas, a to nejen popisem, na obrázku, ale měli i ukázky samotných rostlin. Aktivity na stanovišti probíhaly v relativním klidu a pohodě, protože soutěžící týmy byly většinou ukázněné a deváťáci svou roli zvládali.

O to větší mumraj byl u stanoviště pro mateřské školy. Když se tam vedoucí Zuzce Zedníkové sešly najednou tři školičky, myslím, že měla co dělat, aby to organizačně zvládla. Naštěstí její spolužáci pomáhali, co mohli, byla to hlavně Natálie Marková, Anna Ševčíková, Veronika Štěpánová, Sára Mazalová, Eliška Trčálková a  Kristýnka Augustová. Kupodivu se ochotně zapojili i chlapci, a to například Ondřej Uhřík a další.

Zároveň jsme ostatním školám, ale i vyučujícím z MŠ představili své vlastní barevné výukové materiály, které jsme zpracovali do formy propagačních letáků, ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko. Zaujala i naše (zatím) tři výuková pexesa, a to: Orchideje, Modrásci a Hmyz.

Děti z mateřinek odcházely spokojené, soutěžící ocenili náš přístup a solidnost, a organizátoři z Alceda nám vyslovili poděkování, a to vše nás moc těší. Je skvělé, že se žáci učí i organizovat a fungovat v běžném životě, při akcích pro veřejnost. To se jim v životě nikdy neztratí.

Všem žákům 9. A patří poděkování za skvělou reprezentaci školy, za vynikající a bezchybný výkon, a za to, jak umí spolupracovat.

J. Ševčíková a žáci 9.A

fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/DenZeme-2016