Den prázdných tříd

18.06.2016 09:06

Sedmnáctý červen letošního roku byl vyhlášen Dnem prázdných tříd.

Dříve se jmenoval třeba Dnem inspirativních vycházek či Dnem her v parku. Co je cílem iniciátorů takového dne? Svátek zavedla v roce 2012 skupina londýnských učitelů a jeho název dokonale a jasně odráží, co je jeho cílem: zajistit, aby třídy byly prázdné. Motivovat učitele, aby během tohoto dne alespoň jednu vyučovací hodinu strávili se svými žáky mimo školní budovu (zdroj: https://emptyclassroomday.eu/cz/o-dni/). Tento den se slaví každoročně třetí pátek v červnu.

Pro nás v ZŠ Vsetín, Sychrov 97 není žádnou novinkou opustit školní budovu, našim cílem například ve výuce přírodopisu je strávit s žáky co nejvíce hodin mimo školní třídy, vyučovat přímo v terénu, například s využitím obrovského potenciálu přírodní památky Vršky-Díly, která se rozkládá přímo na školou. V té souvislosti jsme v rámci projektu „Poznáváme přírodu společně“, který finančně podpořil i Zlínský kraj, vydali a v minulém týdnu slavnostně pokřtili publikaci Přírodní památka Vršky-Díly, návrh terénních cvičení, která má formu  regionální učebnice. Aktivně spolupracujeme s Muzeem regionu Valašsko, p. o., se kterým jsme vydali i další publikaci „Průvodce přírodou“ pro žáky i rodiče, aby se mohli inspirovat a vydávat se do přírody v každém ročním období. Zde jim nabízíme různé trasy, cesty a inspirujeme je, prozrazujeme jim, co na nich mohou vidět a zažít.

Pan ředitel Mgr. Michal Molek vyhlásil 17. 6. 2016 dnem opravdu prázdných tříd v naší škole. Vydali jsme se tedy všichni někam „do terénu“, na vycházky, za jinými aktivitami… například na Den s nemocnicí, či do přírody, na vzdělávací vycházku po památkách ve Vsetíně či na obhlídku pomníků a památníků, kterých máme v našem městě také dost, ale při běžném pracovním dni si jich ani nevšímáme.

A že to byl odpočinek či ztracený den? To ani náhodou!

Neodpočívali učitelé ani žáci. Byl to velmi plodný a pro vzdělávání přínosný den. Každý se něco nového naučil, získal informace, něco se dozvěděl. A jako bonus - všichni pobyli v přírodě, dýchali čerstvý vzduch a pohybovali se!

Krásný den jsme završili slavnostním otevřením naší venkovní učebny a nádhernou akcí s názvem Pohádkový les.

Jaroslava Ševčíková