Den otevřených dveří 4.3.2016

06.03.2016 17:20

4. 3. 2016 dopoledne probíhal Den otevřených dveří v ZŠ Vsetín, Sychrov 97, od 8.00 hod do 12.00 hod. Bylo možno pozorovat žáky i učitele ve výuce, a občas se i zapojit.

Od 12.00 hod, byly otevřené dveře v družině a pak byla od 17.00 hodin slavnostní školní akademie v zámku Vsetín.

Dopoledne se Dne otevřených dveří zúčastnily desítky rodičů, ale i bývalých žáků školy, kteří přijížděli s rodinami.
Po škole je prováděli letošní deváťáci. Bylo to moc příjemné, měli možnost vidět žáky přímo v akci, ve výuce... od alternativních tříd, tak i klasických tříd prvního stupně, přes hodiny přírodopisu, chemie, fyziky, českého jazyka, angličtiny, matematiky až po tělocvik. V alternativních třídách děti už četly ze slabikáře a o čteném textu si povídaly… ale ukázaly i jiné své dovednosti a schopnosti. Rodiče zaujalo, jak veškeré své činnosti komentovaly a odůvodňovaly. V učebně přírodopisu, fyziky a chemie si žáci badatelským způsobem upevňovali své znalosti, na jednotlivých stanovištích měli k dispozici pomůcky, informační zdroje i materiály k ověření svých vědomostí, domněnek i dovedností. Příchozím pak ukazovali, jak taková samostatná práce probíhá. Návštěvníci mohli navštívit i kryt, tělocvičny, jídelnu a další prostory školy.

Fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/4.3.16-Den-otevrenych-dveri

J. Š.