Burza škol v ZŠ Vsetín, Sychrov 97

26.11.2016 13:47

Dne 24. listopadu 2016 se v ZŠ Vsetín, Sychrov 97 konaly třídní schůzky.

Pro rodiče žáků devátého ročníku, i pro ně samotné  ale nebyly jen tak obyčejné, byly zcela neobvyklé. Jednak tu žáci i rodiče získali oficiální informace o blížícím se přijímacím řízení na střední školy, které v letošním školním roce deváťáky čeká, a pak výchovná poradkyně školy Mgr. Jana Mikulíková a paní učitelka vyučující předmět „volba povolání“ Mgr. Irena Čermáková, pozvaly do školy zástupce hned několika středních škol z okolí, aby žákům i rodičům představili své studijní programy, obory a různé možnosti studia.

Pozvání přijaly tyto školy a my jsem jim za to velmi vděční:  Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Střední škola zemědělská Rožnov pod Radhoštěm, Střední škola oděvní a služeb Vizovice, Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí, Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Integrovaná středí škola COP Valašské Meziříčí, SPŠ stavební Valašské Meziříčí a Střední průmyslová škola strojnická Vsetín a také soukromá Střední škola Kostka Vsetín.

Zástupci všech škol prezentovali výuku, ale i školní život a možnosti rozvoje mladých lidí při středoškolské vzdělávání.

Naše deváťáky i jejich rodiče zajímaly hlavně podmínky přijetí na střední školu, které se letos liší od těch předchozích, například v tom, že přihlášky je třeba dodat na střední školu dříve než obvykle, tentokrát už do 1. března 2017. Přijímací zkoušky pro maturitní obory budou také konány dvakrát, a to 12. dubna a 19. dubna 2017, což je pro žáky výhoda, protože se jim pro přijímací řízení započítá ten lepší výsledek.

Více informací najdou žáci naši školy v odkazu: https://www.zsvsetinsychrov.cz/rodice/vychovne-poradenstvi/

Popř. se mohou přímo obrátit na výchovnou poradkyni Mgr. Janu Mikulíkovu. Kontakty jsou k dispozici na webu školy.

Rodiče deváťáků, kteří se nemohli dostavit na tyto třídní schůzky, obdrží písemné informace dodatečně, je ale nutné, aby se ozvali.

J. Ševčíková

Fotoatlas: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/burza-SSkol-24.11.16/