Biologická olympiáda - školní kolo

25.02.2017 08:48

V prvním únorovém týdnu roku 2017 se u nás ve škole rozběhla školní kola 51. ročníku Biologické olympiády pro žáky 6.-9. ročníku ZŠ.

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacího oboru přírodopis v rámcovém vzdělávacím programu a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí zapojených žáků. Koncepce BiO je v souladu s Mezinárodní biologickou olympiádou (MBO), více informací najdete na webu. https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/

V naší škole je tradicí, že školní kolo BiO si zkusí téměř všichni žáci, aby ověřili své znalosti i schopnosti kombinovat a spojovat si již získané vědomosti z přírodopisu.

Letošní téma bylo opravdu atraktivní, znělo: Detektivem v přírodě. A protože my chodíme do přírody v rámci výuky i mimoškolních aktivit rádi, pro nás bylo zvlášť inspirativní. Vyhledávali jsme cíleně pobytové znaky, které by nás informovaly o tom, že tu nějaký organismus je, byl či pobývá, i když jsme ho osobně „nepotkali“. A nejde jen o důkazy pohybu živočichů, ale také rostlin nebo hub. Hledali a nacházeli jsme stopy ve sněhu i v blátě, opuštěná hnízda a hnízdní dutiny, peří, srst, zbytky po hodování živočichů ve formě okusů, slupek či ořechových skořápek, trus i vývržky. Ale také například vajíčka či kukly hmyzu, který takto přezimuje. Za těmito úkazy se vydáváme do terénu, a když budete sledovat naše stránky, můžete se přidat k nám.

 

Do školního kola se zapojilo 27 žáků 6.A, 21 žáků 7.A, čtrnáct osmáků a čtyřiadvacet deváťáků. Mnozí z nich dosáhli na titul „úspěšný řešitel“ a to je už co říct, protože olympiáda je primárně určena těm nejlepším v oboru, v předmětu. Jsme rádi, že na škole máme tolik skvělých mladých přírodovědných badatelů (z 86 zapojených bylo 29 úspěšných řešitelů).

 

Do okresních kol, které se konají 10. a 20. dubna 2017 se připravují tito žáci: Kateřina Vančurová z 8.A (která má za sebou již dvakrát účast v krajském kole!!),  Ema Pinkavová a Jana Šicová, obě také z 8.A, pak Lucie Václavíková a Jiří Ondřich ze 7.A a Kristýnka Karlíková, Petr Ovesný a Richard Kilián ze 6.A.

Žáky, kteří postoupí nebo usilují o postup do okresního kola, čeká ještě kus práce navíc. Máme smluveno několik konzultací a společných terénních vycházek, protože tzv. „poznávačka“ se podílí na celkovém výsledku olympionika asi jednou třetinou bodů, což je dost… pak ale musí žáci vynaložit úsilí i sami a studovat odborné texty, literaturu, a přemýšlet a dovozovat. Vstupenkou do okresního kola je tzv.“Vstupní úkol“, který musí zájemci odevzdat do 20. března 2017 (vybírat mohou z nabídek na str.: https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11832-dokumenty-a-informace/r-11904-studijni-materialy

Poprvé se vydáme po stopách, které zanechaly organismy v přírodě v sobotu 4. března 2017, sraz ve 13.00 hodin u „cedulí“ na panelové cestě u stezky přírodní památkou Vršky-Díly nad školou. Vzhledem k proměnlivosti počasí, si raději předem ověřte, že se akce koná, tel. 732 234 692, popř. ráno e-mailem: jaroslava.sevcikova@zssychrov.cz.

Olympionikům držíme palce při badatelských aktivitách a těšíme se na jejich zpracované vstupní úkoly, které se mohou stát základem pro odbornou prezentaci na ŽA-BA-KO, žákovské badatelské konferenci, kterou spolupořádá naše škola dne 26.6.2017 v zámku Vsetín.

 

Fotogalerie z „poznávačky“ v rámci školního kola BiO: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/BiOl-2014-poznavacka/

J.Ševčíková