Beseda – „Očima dítěte“

23.03.2016 16:24

Očima dítěte se spolu s Ing. Janem Plškem podívali na dobu druhé světové války, a hlavně hrůzy holocaustu žáci osmého a devátého ročníku ZŠ Vsetín, Sychrov v pondělí 21. března 2016. Beseda byla realizována v úzké spolupráci se z.s. Na Cestě.

Termín besedy nebyl, jak uvedl pan Plšek, vybrán náhodně. V březnu si připomínáme několik důležitých událostí spojených s holocaustem, a to například že v noci z 19. na 20. března 1939 byla vypálena vsetínská židovská synagoga na Rybníkách.

Základem dvouhodinové besedy bylo zamyšlení nad texty Ilsina deníku (deníky paní Ilsy Reiner-Eichnerové, židovské rodačky ze Vsetína) a dobovými dokumenty blíže přibližujícími sled událostí před více než sedmdesáti lety.

Zeptali jsme se žáků 8. A, jak se jim beseda líbila:

Většinu zaujaly hned v úvodu fotografie „starého Vsetína“, jak říkali. Šlo o Vsetín z doby před a v době druhé světové války. Velkou část fotografií najdeme i na webu Města Vsetín: https://www.mestovsetin.cz/z-historie-vsetina/d-474170/p1=6688

Žáci oceňovali také kopie dobových dokumentů, které jim byly představeny.

Většina žáků byla překvapena informacemi, které jim pan Plšek poskytl. O době druhé světové války se zatím důkladněji neučili, a mají jen kusé informace ze zájmových a mimovyučovacích akcí, popřípadě z akcí spojených se státními svátky a výročími těchto historických událostí.

Zde dostali přehled událostí a mnozí z nich byli šokováni.

Například Tomáš Sklenář uvedl: Hodně mě překvapilo, jak to měli Nacisti důkladně promyšlené, všechny ty kroky. A také jak zle zacházeli se Židy. Jsem zvědavý, až to budeme probírat v dějepise a dozvím se víc.

Sabinu Janotovou a Jeny Návratovou zaujal příběh paní Ilsy, tak jak ho vyprávěl pan Plšek.

Žáci byli šokováni čísly, když se dozvěděli, kolik lidí bylo vězněno v koncentračních táborech a jaký malý zlomek z nich přežil.

Celá řada žáků také neopomněla uvést, že samotný realizátor besedy je zaujal, tím jak hovořil, co všechno znal a věděl, jak to prezentoval… většina žáků hodnotila besedu „na jedničku“, pouze čtyři žáci dali dvojku, což je opravdu famózní hodnocení a znamená to, že beseda všechny nadstandardně zaujala.

Například Pája Drahoňovská uvedla: Líbilo se mi, že pan Plšek byl hovorný a zajímaly ho naše názory. A také, že pátral po tom, jestli lidé zmínění v denících paní Ilsy ještě žijí. To je myslím skvělé hodnocení pro každého přednášejícího a ocenění jeho práce.

Těšíme se na další besedy a spolupráci!

Jaroslava Ševčíková