Astronomická přednáška a příprava na olympiádu

26.11.2016 19:57

Žáci ZŠ Vsetín Sychrov 97 se ve čtvrtek 24. listopadu 2016 připravovali spolu s odborným pracovníkem hvězdárny Vsetín Pavlem Svozilem na školní kolo Astronomické olympiády (AO).

AO je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena žákům základních a středních škol. Cílem olympiády je vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v oblasti astronomie, ale i obecně fyziky. Astronomická olympiáda je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zařazena od roku 2006 v soutěžích typu A, které MŠMT ČR pravidelně vyhlašuje pro daný školní rok.

ZŠ Vsetín Sychrov 97 je „u toho“ od samého počátku. A to i díky podpoře a pomoci Hvězdárny Vsetín, oddělení Muzea regionu Valašsko, která se zabývá  popularizací astronomické problematiky také cíleně mezi mládeží.

Přednáška se snad poprvé konala netradičně v učebně přírodních věd v ZŠ Vsetín, Sychrov 97 a to kvůli rekonstrukci střechy na hvězdárně. I ve ztížených podmínkách si ale přednášející poradil a žáky, mladé připravující se olympioniky, zaujal přednáškou o Sluneční soustavě, ale i vzdálených objektech ve vesmíru. Ti, co dávali pozor, mají spoustu inspirace i odpovědí na otázky školního kola už v hlavě. Školní kolo AO se výjimečně píše s pomocí encyklopedií a dalších pomůcek. Může to vypadat jako velká pomoc a jednoduchá věc, ale žáci dnes už neumí vyhledávat v knihách. Proto pro nás, učitele, tato olympiáda plní více funkcí, mimo té vědomostní i tu, že se žák naučí orientovat v odborné literatuře, listovat v rozsáhlých objemných encyklopediích vesmíru a matematicko-fyzikálních tabulkách, protože přístup na internet u nás nepovolujeme. Vyhledávání on-line typu: zadám otázku-najdu odpověď, opíšu ji a…ihned zapomenu, je z našeho pohledu „neštěstím“ této doby. Žák si při vyhledávání ani nezapamatuje, co hledal… a tím jeho aktivity i veškeré snažení ztrácí smysl. Kdežto při práci s tištěnými informačními zdroji je třeba zapojit více funkcí a mozek pěkně „provětrat“. 

Tak ať se to našim žákům podaří!

O průběhu astronomické olympiády budeme informovat.

Panu Pavlu Svozilovi ze vsetínské hvězdárny moc děkujeme za jeho dlouhodobou přízeň a spolupráci.

Jaroslava Ševčíková

Fotogalerie z přípravné přednášky: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/24.11.16-pripravaAO/