19.10.2016 - Město Vsetín obhajuje… i s našim přispěním

08.10.2016 20:32

Přijeďte se přesvědčit, jak funguje místní Agenda 21 přímo v obcích. Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s Výborem pro udržitelné municipality a Pracovní skupinou pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Vás zvou na inspirativní prezentace měst, obcí a regionů.

Obhajoby měst v kategorii A a B probíhají v říjnu 2016, na Vsetíně 19. 10. 2016 od  13:00 v Podnikatelském inkubátoru na Maštaliskách - Horní náměstí  3.

Město obhajuje kategorii B. Bude zde před komisí prezentovat, jak zvyšuje kvalitu života občanů ve městě, na cestě k udržitelnému rozvoji, a vše, co se během posledního období povedlo.

Také ZŠ Vsetín Sychrov 97 přispívá ke kvalitě života ve městě a žáci školy byli opakovaně pozváni k prezentaci své práce před veřejností i komisí. Město Vsetín je zřizovatelem naší školy, a my chceme žít v komunitě naší obce, sídliště i celého Vsetína naplno, proto se obhajob účastníme aktivně.

Obhajoby jsou veřejné. Informace o možnosti účasti se brzy objeví na stránkách města.

J. Ševčíková

Info i zde: https://www.dataplan.info/cz/home/obhajoby-ma21