Zahájení prací na akci: Revitalizace školního sportovního areálu ZŠ Sychrov

27.03.2019

Od 27. 3. 2019 začnou práce v rámci rozsáhlé rekonstrukce sportovního areálu. V návaznosti na tuto skutečnost prosíme všechny o shovívavost ohledně přístupu do školy, a to hlavně bočním vchodem u tělocvičen a ŠD. Do konce týdne (pátek 29. 3. 2019) bude přístup pouze ze spodní části (horní brána již bude uzavřena) a od pondělí 1. 4. 2019 bude uzavřen kompletně celý areál. Přístup do tělocvičen a ŠD tak bude pouze hlavním vchodem. Děkujeme za pochopení tohoto dočasného opatření, které potrvá přibližně do konce srpna 2019. Odměnou nám bude nový moderní sportovní areál, který bude sloužit nejen ke sportování dětí v rámci TV, kroužků a tréninků, ale bude k využití i pro širokou veřejnost.

Stavba - "Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov"

Pokyny pro žáky a rodiče

I. Na základě stavby - "Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov" se zakazuje žákům
a) vstup na staveniště, které je vytyčeno oplocením, nebo zábradlím nebo červenobílou páskou

b) výstupu a sestupu po stavebních konstrukcích

c) sundávání bezpečnostních informativních tabulek

d) sundávání červenobílé pásky sloužící jako zábrana nebo vytyčení přístupových cest

II. Na základě stavby - "Revitalizace školního areálu ZŠ Sychrov" žádáme rodiče aby po dobu stavebních prací:
a) příchod a odchod dětí v areálu školy byl pouze po vytyčené trase (hlavním vchodem)

b) děti nevstupovaly na staveniště

c) děti nesundávaly bezpečnostní značení stavby (tabulky, pásky)

III. pokyny pro zaměstnance a pedag. pracovníky školy
a) dodržovat a kontrolovat bod I. a popř. bod II

b) provést seznámení s rozsahem výstavby, uzamčením části areálu, zřízení staveniště a příjezdové trasy stavební firmy a materiálu

c) upozorňovat na nezabezpečené vstupy na staveniště

d) věnovat pozornost částečné změně únikových cest a východů

e) informovat vedení školy na nedostatky při stavebních pracích, které mají vliv na bezpečnost žáků, zaměstnanců školy