Výzva k podání nabídky k plnění veřejné zakázky malého rozsahu: DODÁVKA 40 KUSŮ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ