Upozornění na vyhlášení volných dnů pro žáky (ředitelské volno) 

23.09.2019

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky 16/2005 Sb. vyhlašuji volné dny pro žáky z organizačně provozních důvodů na tyto dny:

  • čtvrtek 31. 10. 2019
  • pátek 1. 11. 2019

Mgr. Michal Molek, MBA

ředitel školy