UPOZORNĚNÍ: dny ředitelského volna v květnu

08.04.2019

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky 16/2005 Sb. vyhlašuji volné dny pro žáky z organizačně provozních důvodů (dokončení rekonstrukce tříd a prostor školy, rekonstrukce školního sportovního areálu) na tyto dny:

  • čtvrtek 2. 5. 2019
  • pátek 3. 5. 2019
  • pondělí 6. 5. 2019
  • úterý 7. 5. 2019

Mgr. Michal Molek, MBA

ředitel školy