Termíny "ředitelského volna"

17.12.2018

Vážení rodiče, žáci, kolegyně a kolegové,
tímto sděluji termíny dnů ředitelského volna, které jsou domluveny se zřizovatelem v návaznosti na pokračování stavebních úprav na naší škole a potřeby odpojení školy od hlavních přívodů.
1. pondělí 4.2.2019
2. čtvrtek 2.5.2019
3. pátek 3.5.2019
4.
pondělí 6.5.2019
5.
úterý 7.5.2019
Někteří z vás se již dotazovali na pátek 21. 12. 2018 - zde tedy ředitelské volno nebude.

Děkuji za pochopení a trpělivost při provádění stavební činnosti ve škole.

Mgr. Michal Molek, MBA, ředitel školy