Pro deváťáky

13.05.2020

Deváťáci - informace

Po dohodě vedení školy s třídní učitelkou, žáky 9.A a vyučujícími matematiky a českého jazyka bude organizace výuky žáků 9. ročníku od 11. května 2020 probíhat následovně:

  • První den prezenční výuky tj. úterý 12.5.2020 žáci budou mít s sebou podepsané zákonným zástupce čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění!
  • Do školy ráno přicházejí MODŘÍ v 7.40 h, ZELENÍ v 7.50 h. Na oběd odcházejí MODŘÍ v 11.40 h, ZELENÍ v 11.55 h. (Další týden bude pořadí prohozeno)
  • Každý žák přicházející do školy bude vybaven dvěma rouškami a sáčkem na uložení roušky.
  • Před školou bude žáky očekávat učitel daného předmětu, který zajistí přesun do učebny.
  • MODŘÍ budou mít výuku ve své kmenové třídě 9.A (č. 163), ZELENÍ budou mít výuky v kmenové třídě 7.A (č. 129). 

Doporučujeme: