PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu: DODÁVKA 40 KUSŮ NOTEBOOKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

03.12.2020