Krizový stav otevřel ZŠ Sychrov

16.03.2020

Rodiče, kteří pracují v oblasti krizových složek státu, mohou využít pro své školou povinné děti "hlídání" s odborným pedagogickým dozorem, který v posledních hodinách organizuje vsetínská radnice. 

Dle vyhlášky Ministerstva školství z roku 2001 pověřil tímto úkolem hejtman Jiří Čunek Základní školu Sychrov, která je k péči o školou povinné děti v krizových plánech předem určena.
"Dětem ve věku od šesti do dvanácti let bude od úterý 17. března poskytnut program, o který se postarají sychrovští pedagogové, a to od rána až do 16 hodin," vysvětlil starosta Vsetína Jiří Růžička.
"Prioritou vedení státu i města je, aby zdravotníci, policisté a hasiči chodili do práce a nebyl tak v krizové situaci ohrožen Integrovaný záchranný systém země," dodal Růžička.
Rodiče předškolních dětí mohou umístit své ratolesti do některé z dosud otevřených mateřských škol. 


Péče o děti rodičů IZS

Informace k usnesení vlády o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje

Rodiče dětí, kteří pracují ve zdravotnictví, u záchranné služby, u policie, či hasičů, zaměstnanci lékáren a nově také zaměstnanci organizací, kterým byla udělena registrace k poskytování sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb.) a zaměstnance prodejen s potravinami mohou využít hlídání na ZŠ Sychrov. Od 19.3.2020 až do odvolání jsme na základě pověření hejtmanem připraveni postarat se o děti ve věku od tří do deseti let. Provoz sychrovské školy je pro děti rodičů IZS zajištěn denně od 6 do 16 hodin, a to včetně oběda. Vstup bočním vchodem do ŠD (ze sportovního areálu).

Z organizačních důvodů (zajištění personálu, stravování a provozu školy) je nutno:

  • se k této docházce vždy na každý den ZÁVAZNĚ nahlásit prostřednictvím formuláře níže!
  • přihlásit se je potřeba vždy minimálně jeden pracovní den předem, a to do 10:00!
  • děti musí mít roušky!
  • stáhnout, vyplnit a dodat potvrzení o zaměstnání (viz. níže) pro vzdělávací zařízení v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a s určením naší organizace jako pověřeného vzdělávacího zařízení pro určené zaměstnance

STÁHNOUT potvrzení o zaměstnání

Další informace na tel. čísle 733 776 657 (Michal Molek, ředitel školy)