KORONAVIRUS - informace pro přijíždějící z oblastí postižených koronavirem

06.03.2020

V pondělí 9. 3. 2020 zahajuje ZŠ Vsetín, Sychrov 97 výuku po jarních prázdninách.

S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Ty, kteří se vrátili před 7. 3. pak na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje žádáme, aby své děti přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 po návratu ponechali po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky - omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.
Doporučení se vztahuje i na pedagogy, lektory, vychovatele či jiné pracovníky zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji po dobu 14 dnů po návratu z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19 (mj. celá Itálie!)

Bereme také samozřejmě ohled na obavy rodičů dětí, kteří do zahraničí neodcestovali a omlouváme nepřítomnost žáka např. s oslabenou imunitou první 1 až 2 dny z důvodu vyčkání na skutečnou situaci ve škole od pondělí 9. března 2020.