INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

09.10.2020

Organizace výuky 12. - 23. 10. 2020

Souhrn nejdůležitějších informací z dokumentů níže:

  1. U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv - výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění). 
  2. U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, viz informace v dokumentu: INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19
  3. Školní družina je v provozu beze změn. Provoz Školního klubu a další zájmové činnosti je přerušen.
  4. Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.