Informace ohledně organizace vzdělávacích aktivit pro žáky 2. stupně od 8.6.2020

04.06.2020

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

 • Socializační aktivity.

 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení níže).

 • Realizace těchto aktivit bude probíhat formou vypsaných konzultací, do kterých se žáci budou moci přihlašovat prostřednictvím zapisování do tabulek systému Google. Budou vytvořeny tabulky pro přihlašování ke konzultacím vždy pro jeden týden.

 • Odkaz pro přístup k tabulkám bude zaslán na e-mail žáků.

 • Ke konzultacím na následující týden se žáci přihlašují vždy do pátku předcházejícího týdne.

 • Z organizačních důvodů žákům 2. stupně nebude poskytován oběd. Žáci si mohou místo školního oběda přinést vlastní stravu.

 • Jednotlivé konzultační hodiny se budou naplňovat do maximálního počtu 15 žáků. Po naplnění tohoto počtu se již do kurzu nebude možné přihlásit.

 • Konzultační hodiny budou probíhat vždy v kmenové učebně dané třídy.

 • Vstup do školy bude pro žáky 2. stupně umožněn "levým" vchodem (nalevo od hlavního vchodu).

Body níže se řídí metodickým doporučením MŠMT "OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 KROMĚ VYBRANÝCH ŠKOL A TŘÍD ZŘÍZENÝCH PODLE § 16 ODST. 9 A ZŠ SPECIÁLNÍCH", Praha, 30. 4. 2020, aktualizace k 27. 5. 2020 (s vyznačenými změnami)

 • Cesta do školy a ze školy

 • Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • V budově školy

 • Ve třídě

 • Při podezření na možné příznaky COVID-19

číslo předpisu: 02/2020

Ve Vsetíně dne 2.6.2020

Mgr. Michal Molek, MBA

ředitel školy


Harmonogram konzultací:                                   

Klikněte na obrázek pro zvětšení