Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

26.11.2020

Obecné informace:

Příchody do školy:

Organizace výuky 2. stupně:

Prezenčně budou probíhat všechny hodiny, dle rozvrhu, včetně TV (procházky ven, přednášky), HV (bez zpěvu) a volitelných předmětů. U předmětu věda je zábava, kde jsou spojeny dvě třídy, budou rozděleni, aby byla zachována homogenita a budou také rotovat (upřesním po dohodě s vyučujícími). Žáci využívají po celou dobu přítomnosti v prostorách školy ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, výjimkou je konzumace jídla v jídelně. Dodržují zvýšené hygienické návyky (mytí rukou, rozestupy...).

Distanční výuka se nebude týkat TV, HV, PČ a volitelných předmětů (forma samostudia). Video konzultace budou probíhat v čase dle rozvrhu, po dohodě s vyučujícím, v předmětech český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk. Ostatní předměty dle potřeby po dohodě žáků a vyučujícího. Určená hodina pro video konzultaci bude sdělena vyučujícím daného předmětu (tzn. např. ze 4 hodin matematiky, bude určena jen jedna úterní pro online, nepřeklápíme rozvrh kompletně do online setkání). Práce nadále probíhá v Google Učebně a její množství odpovídá určené hodinové dotaci.

Školní družina

Od 30. 11. je ranní družina i pro žáky 3. a 4. ročníků. 

Informace vedoucí školní jídelny

Od pondělí 30.11.2020 mají všichni žáci (včetně žáků s distanční výukou) přihlášené obědy ve ŠJ. Pokud o obědy nemáte zájem, je potřeba stravování odhlásit u vedoucí ŠJ do pátku 27. 11. 2020. 
Děkuji, Petra Oth, vedoucí ŠJ, tel.: 603 891 299.