AKTUÁLNĚ

DENNÍ HARMONOGRAM “LYŽÁČEK” PRO 1. STUPEŇ
12. - 16.2.2018

8:00 - 10:00 výuka ve škole (upřesní třídní učitelé), 8:45 - malá svačina

10:00 - 10:20 příprava k odjezdu, převlékání - s danou skupinou - určený dohled

10:20 - 10:50 oběd ve škole  - s danou skupinou - určený dohled

11:00 přesun od školy k “Jednotě”

11:10 odjezd od ZŠ Sychrov, Vsetín - obchodní středisko Jednota  (GIGAbus – 59 dětí  + určený doprovod)

cca 12:15 příjezd Bílá

12:40 – 13:55 výuka lyžování a snowboardingu

13:55 – 14:10 přestávka na svačinku

14:10 – 15:25 výuka lyžování a snowboardingu

15:45 odjezd z Bílé

cca 16:45 příjezd k obchodnímu středisku Jednota na Sychrově

 

ZÁVODY (PÁTEK) – cca 13:00

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ – cca 15:00

 

Kdyby vznikly jakékoliv komplikace neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

 

Připomínka: namazat a seřídit lyže a podepsat lyžařské boty, lyže, batohy, přilby, popř. , brýle! V případě nemoci, prosím ihned proveďte odhlášení dítěte, ať může být kontaktován náhradník!

 

Pokud by nastaly jakékoliv změny, budeme Vás informovat a všechny informace také zveřejníme na www.prihlaskanakurz.cz. Zde můžete také sledovat aktuální informace.

 

Těšíme se na viděnou na Bílé.

 

Mgr. Michal Molek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97

733 77 66 57

reditel@zssychrov.cz

 

Broňa Ondračková

SUN Outdoor o.s.

Tel: 725 222 112

E-mail: info@sunoutdoor.cz

 

POZNÁMKY K ORGANIZACI:

  • v pondělí ráno bude lyžařská výzbroj (lyže, lyžáky) uschována a uzamčena ve vyhrazené šatně, před odjezdem pak bude převezena k autobusu
  • lyžařské oblečení dětí atd. bude po dobu dopolední výuky ve škole uzamčeno taktéž ve vyhrazené šatně nebo ve třídě
  • děti si po převlečení do "lyžařského" ve škole sbalí "civil" do batohu, který si berou do autobusu a následně po příjezdu z Bílé domů.
  • aktovky s potřebnými učebnicemi a sešity si děti po dobu lyžáčku nechávají ve škole (nedostávají DÚ)
  • Po příjezdu z Bílé: před odchodem domů je nutno "přebrání dítěte" nahlásit pedagogovi a počkat až ten přebrání zaznačí do formuláře! Pokud může dítě domů odcházet samo, je nutné tuto skutečnost nahlásit řediteli školy. (zprávou přes Bakaláře).

o nás

O NÁS

Jsme škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale i budoucí společnosti. 
  • třídy s alternativními prvky vzdělávání (matematika prof. Hejného, Sfumato - splývavé čtení, otevřené vyučování)
  • sportovní akademie (fotbal, tenis, stolní tenis); podpora pohybu a tělesné zdatnosti dětí, adaptační a sportovní kurzy již od 1. třídy
  • orientace na práci s třídními kolektivy (osobnostní a sociální výchova - každé pondělí ráno třídnická hodina nebo společné setkávání žáků, učitelů a vedení školy)
  • "blízko k přírodě" - badatelská výuka v přírodopisu na 2. stupni a podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) od počátku základního vzdělávání, možnost výuky ve venkovní učebně na zahradě školy, badatelské vycházy,...
  • moderní vybavení učeben již na 1. stupni (interaktivní tabule, tablety, vizualizéry,..); moderní komunikační systém škola-žáci-rodiče

 

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS    jsme praktickým pracovištěm 

  HODINA POHYBU NAVÍC             jsme pilotní školou

 FAIRTRADOVÁ ŠKOLA                jsme nositeli titulu 

 ŠKOLA PRO DEMOKRACII          jsme nositeli osvědčení a zařazeni do sítě škol

 SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA      podporujeme

 

Škola se nachází na okraji sychrovského sídliště, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě… Přírodní památka Vršky - Díly

 

TŘÍDNICKÉ HODINY

Vážení rodiče, žáci. Jak jste si již jistě všimli, našim žákům všech tříd jsme do rozvrhu hodin zařadili třídnickou hodinu. Záleží nám totiž na vztazích ve třídách, ve škole. Trávíme spolu spoustu času. Každý den mnoho hodin po mnoho let. Zároveň si také uvědomujeme, že na kvalitních vztazích se musí pracovat. Nepřijdou samy.

Všechny třídy mají TH vždy v pondělí 1. hodinu. Tato třídnická hodina by měla sloužit mimo jiné k utváření komunitních kruhů ve třídách, které povedou k lepší komunikaci mezi žáky, ale i mezi žáky a učitelem. Navíc během třídnické hodiny mohou učitelé se žáky probrat všechna ta témata, která nepatří svým zaměřením přímo do hodin jednotlivých předmětů. Cokoli bude nutné se žáky řešit, nebude to již nadále ubírat časový prostor v samotných odborných hodinách. Na veškeré záležitosti týkající se různých administrativních úkonů spojených se školními i mimoškolními aktivitami tak je vyčleněn samostatný prostor a vše se tak bude řešit v klidu a bez kolize se samotnou výukou.

Psali jsme dříve...

Narcisky na památku umučených židovských dětí

14.09.2015 15:18
Vážení rodiče, milí žáci, naše škola, inspirovaná projektem  Daffodil Project, chce u budovy školy vysadit žluté narcisky, jako připomínku umučených židovských dětí za 2. světové války. Také Vsetín má své zavražděné Židy, mezi nimi i děti. Nezapomeňme na ně. Každá rodina našeho žáka, která má...

Sychrovští nominovali Záviše Kalandru na Cenu Příběhů bezpráví

12.09.2015 10:44
Žáci ZŠ Vsetín Sychrov 97 se rozhodli nominovat Záviše Kalandru na Cenu Příběhů bezpráví. „Jsme obyvatelé města Vsetín, máme své město rádi a nechodíme po městě se zavřenýma očima“, to bylo motto deváťáků ze Sychrova, když se vydali pátrat po Příbězích bezpráví ve svém okolí. Osobnost Záviše...

Dobré zprávy rozšíří Sychrovští školáci

09.09.2015 17:00
Školáci ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se aktivně zapojí dne 14. září 2015 ráno, v rámci kampaně Česko proti chudobě, do mezinárodní akce World´s Best News – šíření dobrých zpráv. World's Best News je mezinárodní kampaň, která vznikla původně v Dánsku, a je cíleně zaměřená na šíření dobrých zpráv z...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní články

Klik pro klima v ZŠ Sychrov

17.06.2017 11:16
Žáci ZŠ Sychrov se již tradičně zajímají o témata globálního a rozvojového vzdělávání, zejména  trvale udržitelného rozvoje. Téma je běžnou součástí výuky žáků na 2. stupni školy už několik let, a aktivity byly a jsou inspirovány zejména LÍSKOU z. s., spřátelenou ZŠ Rokytnice a realizovány...

Farmářský den v ZŠ Sychrov

17.06.2017 09:01
Ve čtvrtek 15. června se areál Základní školy Vsetín, Sychrov změnil ve velký farmářský trh a místo setkávání s rukodělnými výrobci tradičních valašských výrobků, konal se Farmářský den. Dopoledne si farmáře i výrobce užívali zejména žáci školy. Seznámili se s Valašským krojem, výrobou...

Mini-Broučci ze základní školy Sychrov získali 2.místo v mezinárodním finále v pražské Lucerně.

15.06.2017 13:48
Poslední květnový a první červnový víkend patřil všem, kteří milují tanec. V pražské Lucerně se uskutečnil několikadenní mezinárodní taneční festival Mia-2017. Soutěžní akci organizuje spolek Děti-fitness aneb sportem proti drogám. Konečnému finále nejprve předcházela semifinálová kola...

Pozvánka - Farmářský den v ZŠ Sychrov dne 15.6.2017

13.06.2017 17:37
Vážení rodiče, milí žáci, zveme Vás k účasti na Farmářském dnu v ZŠ Sychrov dne 15.6.2017, který organizujeme spolu s LÍSKOU z.s. a Muzeem regionu Valašsko. Dopoledne se děti setkají v rámci projektového dne s farmáři. Odpoledne, od 14.30 do 17.00 hodin jsou tu děti i...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

suplování 

pro pedagogy, vyžaduje přístup

rozvrh hodin

nevyžaduje přístup

e-jídelníček

UPOZORNĚNÍ

V současné době připravujeme novou podobu webových stránek, která bude realizována během několika následujících týdnů. Některé údaje tak mohou být neaktuální! (např. seznam zaměstnanců apod...)

Anketa

Přivítali byste začátek výuky v 8:30?

Rozhodně ano (49)
19%

Dalo by se o tom diskutovat (4)
2%

Rozhodně ne (205)
79%

Celkový počet hlasů: 258

Větrání

Aktivní škola