AKTUÁLNĚ

DENNÍ HARMONOGRAM “LYŽÁČEK” PRO 1. STUPEŇ
12. - 16.2.2018

8:00 - 10:00 výuka ve škole (upřesní třídní učitelé), 8:45 - malá svačina

10:00 - 10:20 příprava k odjezdu, převlékání - s danou skupinou - určený dohled

10:20 - 10:50 oběd ve škole  - s danou skupinou - určený dohled

11:00 přesun od školy k “Jednotě”

11:10 odjezd od ZŠ Sychrov, Vsetín - obchodní středisko Jednota  (GIGAbus – 59 dětí  + určený doprovod)

cca 12:15 příjezd Bílá

12:40 – 13:55 výuka lyžování a snowboardingu

13:55 – 14:10 přestávka na svačinku

14:10 – 15:25 výuka lyžování a snowboardingu

15:45 odjezd z Bílé

cca 16:45 příjezd k obchodnímu středisku Jednota na Sychrově

 

ZÁVODY (PÁTEK) – cca 13:00

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ – cca 15:00

 

Kdyby vznikly jakékoliv komplikace neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

 

Připomínka: namazat a seřídit lyže a podepsat lyžařské boty, lyže, batohy, přilby, popř. , brýle! V případě nemoci, prosím ihned proveďte odhlášení dítěte, ať může být kontaktován náhradník!

 

Pokud by nastaly jakékoliv změny, budeme Vás informovat a všechny informace také zveřejníme na www.prihlaskanakurz.cz. Zde můžete také sledovat aktuální informace.

 

Těšíme se na viděnou na Bílé.

 

Mgr. Michal Molek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97

733 77 66 57

reditel@zssychrov.cz

 

Broňa Ondračková

SUN Outdoor o.s.

Tel: 725 222 112

E-mail: info@sunoutdoor.cz

 

POZNÁMKY K ORGANIZACI:

  • v pondělí ráno bude lyžařská výzbroj (lyže, lyžáky) uschována a uzamčena ve vyhrazené šatně, před odjezdem pak bude převezena k autobusu
  • lyžařské oblečení dětí atd. bude po dobu dopolední výuky ve škole uzamčeno taktéž ve vyhrazené šatně nebo ve třídě
  • děti si po převlečení do "lyžařského" ve škole sbalí "civil" do batohu, který si berou do autobusu a následně po příjezdu z Bílé domů.
  • aktovky s potřebnými učebnicemi a sešity si děti po dobu lyžáčku nechávají ve škole (nedostávají DÚ)
  • Po příjezdu z Bílé: před odchodem domů je nutno "přebrání dítěte" nahlásit pedagogovi a počkat až ten přebrání zaznačí do formuláře! Pokud může dítě domů odcházet samo, je nutné tuto skutečnost nahlásit řediteli školy. (zprávou přes Bakaláře).

o nás

O NÁS

Jsme škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale i budoucí společnosti. 
  • třídy s alternativními prvky vzdělávání (matematika prof. Hejného, Sfumato - splývavé čtení, otevřené vyučování)
  • sportovní akademie (fotbal, tenis, stolní tenis); podpora pohybu a tělesné zdatnosti dětí, adaptační a sportovní kurzy již od 1. třídy
  • orientace na práci s třídními kolektivy (osobnostní a sociální výchova - každé pondělí ráno třídnická hodina nebo společné setkávání žáků, učitelů a vedení školy)
  • "blízko k přírodě" - badatelská výuka v přírodopisu na 2. stupni a podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) od počátku základního vzdělávání, možnost výuky ve venkovní učebně na zahradě školy, badatelské vycházy,...
  • moderní vybavení učeben již na 1. stupni (interaktivní tabule, tablety, vizualizéry,..); moderní komunikační systém škola-žáci-rodiče

 

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS    jsme praktickým pracovištěm 

  HODINA POHYBU NAVÍC             jsme pilotní školou

 FAIRTRADOVÁ ŠKOLA                jsme nositeli titulu 

 ŠKOLA PRO DEMOKRACII          jsme nositeli osvědčení a zařazeni do sítě škol

 SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA      podporujeme

 

Škola se nachází na okraji sychrovského sídliště, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě… Přírodní památka Vršky - Díly

 

TŘÍDNICKÉ HODINY

Vážení rodiče, žáci. Jak jste si již jistě všimli, našim žákům všech tříd jsme do rozvrhu hodin zařadili třídnickou hodinu. Záleží nám totiž na vztazích ve třídách, ve škole. Trávíme spolu spoustu času. Každý den mnoho hodin po mnoho let. Zároveň si také uvědomujeme, že na kvalitních vztazích se musí pracovat. Nepřijdou samy.

Všechny třídy mají TH vždy v pondělí 1. hodinu. Tato třídnická hodina by měla sloužit mimo jiné k utváření komunitních kruhů ve třídách, které povedou k lepší komunikaci mezi žáky, ale i mezi žáky a učitelem. Navíc během třídnické hodiny mohou učitelé se žáky probrat všechna ta témata, která nepatří svým zaměřením přímo do hodin jednotlivých předmětů. Cokoli bude nutné se žáky řešit, nebude to již nadále ubírat časový prostor v samotných odborných hodinách. Na veškeré záležitosti týkající se různých administrativních úkonů spojených se školními i mimoškolními aktivitami tak je vyčleněn samostatný prostor a vše se tak bude řešit v klidu a bez kolize se samotnou výukou.

Psali jsme dříve...

Šumný Vsetín * témata - děti ve městě + voda ve městě

01.07.2015 10:17
Milí žáci, jako každoročně máte možnost zapojit se do fotosoutěže Diakonie Vsetín a pak veřejně vystavovat svá fotodílka! Letošní výzva zní: 1. „Děti ve městě“ 2. „Voda ve městě“ Podmínky soutěže: Fotografie JEN ze Vsetína * maximálně 10 ks * maximální velikost 2MB * zaslat do 10.10.2015 na...

Ocenění SCIO

25.06.2015 15:58
ZPRÁVA OD SPOLEČNOSTI SCIO: s potěšením Vám oznamujeme, že na Vaši školu chodí žáci, kteří získali OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování Stonožka, které společnost Scio realizovala ve druhé polovině školního roku 2014/2015.

Bylo o nás slyšet na Zastupitelstvu

25.06.2015 12:11
Dne 22. června 2015 jsme měli možnost představit své aktivity, zejména ty zaměřené na fair trade, na jednání Zastupitelstva Města Vsetín. Mohli jsme se pochlubit získáním titulu Fairtradová škola, a to jako třináctá škola v České republice, což považujeme za velkou čest. Na druhou stranu je...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Školní články

Deváťáci se loučili

01.07.2017 08:04
Poslední den školy, v pátek 30.6.2017,  se deváťáci rozloučili se svými mladšími spolužáky, učiteli, i celou školou takzvaným „Posledním zvoněním“. Fotografie:  https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Posledni-zvoneni/  

Požární cvičení a branný den

01.07.2017 07:58
Ve středu 26. června 2017 se ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky, Územním odborem Vsetín, konalo ve ZŠ Vsetín, Sychrov 97 požární cvičení. Po něm následoval pro žáky 2. st. branný den. Fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/cviceni_a_branny_den_2017/  

Rozloučení s deváťáky a předámí medaile paní Žárské

27.06.2017 12:26
Dne 27.6.2017 se žáci 9. A zúčastnili slavnostního rozloučení s žáky devátých ročníků, které pro ně tradičně připravuje zřizovatel vsetínských škol,  Město Vsetín. Žáci 9.A při té příležitosti předali medaili  Příběhů bezpráví paní Evě Žárské. Paní Eva Žárská aktivně spolupracuje se...

Šesté ŽA-BA-KO bylo úspěšné

26.06.2017 19:05
V pondělí 26. června 2017 se v zámku Vsetín konal šestý ročník žákovské badatelské konference, ŽA-BA-KO. Cílem této konference je rozvíjet a podporovat žákovské bádání v přírodovědných oborech a umožnit žákům, aby své poznatky prezentovali před společenstvím vrstevníků, ale i...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

suplování 

pro pedagogy, vyžaduje přístup

rozvrh hodin

nevyžaduje přístup

e-jídelníček

UPOZORNĚNÍ

V současné době připravujeme novou podobu webových stránek, která bude realizována během několika následujících týdnů. Některé údaje tak mohou být neaktuální! (např. seznam zaměstnanců apod...)

Anketa

Přivítali byste začátek výuky v 8:30?

Rozhodně ano (49)
19%

Dalo by se o tom diskutovat (4)
2%

Rozhodně ne (205)
79%

Celkový počet hlasů: 258

Větrání

Aktivní škola