AKTUÁLNĚ

DENNÍ HARMONOGRAM “LYŽÁČEK” PRO 1. STUPEŇ
12. - 16.2.2018

8:00 - 10:00 výuka ve škole (upřesní třídní učitelé), 8:45 - malá svačina

10:00 - 10:20 příprava k odjezdu, převlékání - s danou skupinou - určený dohled

10:20 - 10:50 oběd ve škole  - s danou skupinou - určený dohled

11:00 přesun od školy k “Jednotě”

11:10 odjezd od ZŠ Sychrov, Vsetín - obchodní středisko Jednota  (GIGAbus – 59 dětí  + určený doprovod)

cca 12:15 příjezd Bílá

12:40 – 13:55 výuka lyžování a snowboardingu

13:55 – 14:10 přestávka na svačinku

14:10 – 15:25 výuka lyžování a snowboardingu

15:45 odjezd z Bílé

cca 16:45 příjezd k obchodnímu středisku Jednota na Sychrově

 

ZÁVODY (PÁTEK) – cca 13:00

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ – cca 15:00

 

Kdyby vznikly jakékoliv komplikace neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

 

Připomínka: namazat a seřídit lyže a podepsat lyžařské boty, lyže, batohy, přilby, popř. , brýle! V případě nemoci, prosím ihned proveďte odhlášení dítěte, ať může být kontaktován náhradník!

 

Pokud by nastaly jakékoliv změny, budeme Vás informovat a všechny informace také zveřejníme na www.prihlaskanakurz.cz. Zde můžete také sledovat aktuální informace.

 

Těšíme se na viděnou na Bílé.

 

Mgr. Michal Molek

ZŠ Vsetín, Sychrov 97

733 77 66 57

reditel@zssychrov.cz

 

Broňa Ondračková

SUN Outdoor o.s.

Tel: 725 222 112

E-mail: info@sunoutdoor.cz

 

POZNÁMKY K ORGANIZACI:

  • v pondělí ráno bude lyžařská výzbroj (lyže, lyžáky) uschována a uzamčena ve vyhrazené šatně, před odjezdem pak bude převezena k autobusu
  • lyžařské oblečení dětí atd. bude po dobu dopolední výuky ve škole uzamčeno taktéž ve vyhrazené šatně nebo ve třídě
  • děti si po převlečení do "lyžařského" ve škole sbalí "civil" do batohu, který si berou do autobusu a následně po příjezdu z Bílé domů.
  • aktovky s potřebnými učebnicemi a sešity si děti po dobu lyžáčku nechávají ve škole (nedostávají DÚ)
  • Po příjezdu z Bílé: před odchodem domů je nutno "přebrání dítěte" nahlásit pedagogovi a počkat až ten přebrání zaznačí do formuláře! Pokud může dítě domů odcházet samo, je nutné tuto skutečnost nahlásit řediteli školy. (zprávou přes Bakaláře).

o nás

O NÁS

Jsme škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale i budoucí společnosti. 
  • třídy s alternativními prvky vzdělávání (matematika prof. Hejného, Sfumato - splývavé čtení, otevřené vyučování)
  • sportovní akademie (fotbal, tenis, stolní tenis); podpora pohybu a tělesné zdatnosti dětí, adaptační a sportovní kurzy již od 1. třídy
  • orientace na práci s třídními kolektivy (osobnostní a sociální výchova - každé pondělí ráno třídnická hodina nebo společné setkávání žáků, učitelů a vedení školy)
  • "blízko k přírodě" - badatelská výuka v přírodopisu na 2. stupni a podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) od počátku základního vzdělávání, možnost výuky ve venkovní učebně na zahradě školy, badatelské vycházy,...
  • moderní vybavení učeben již na 1. stupni (interaktivní tabule, tablety, vizualizéry,..); moderní komunikační systém škola-žáci-rodiče

 

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS    jsme praktickým pracovištěm 

  HODINA POHYBU NAVÍC             jsme pilotní školou

 FAIRTRADOVÁ ŠKOLA                jsme nositeli titulu 

 ŠKOLA PRO DEMOKRACII          jsme nositeli osvědčení a zařazeni do sítě škol

 SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA      podporujeme

 

Škola se nachází na okraji sychrovského sídliště, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě… Přírodní památka Vršky - Díly

 

TŘÍDNICKÉ HODINY

Vážení rodiče, žáci. Jak jste si již jistě všimli, našim žákům všech tříd jsme do rozvrhu hodin zařadili třídnickou hodinu. Záleží nám totiž na vztazích ve třídách, ve škole. Trávíme spolu spoustu času. Každý den mnoho hodin po mnoho let. Zároveň si také uvědomujeme, že na kvalitních vztazích se musí pracovat. Nepřijdou samy.

Všechny třídy mají TH vždy v pondělí 1. hodinu. Tato třídnická hodina by měla sloužit mimo jiné k utváření komunitních kruhů ve třídách, které povedou k lepší komunikaci mezi žáky, ale i mezi žáky a učitelem. Navíc během třídnické hodiny mohou učitelé se žáky probrat všechna ta témata, která nepatří svým zaměřením přímo do hodin jednotlivých předmětů. Cokoli bude nutné se žáky řešit, nebude to již nadále ubírat časový prostor v samotných odborných hodinách. Na veškeré záležitosti týkající se různých administrativních úkonů spojených se školními i mimoškolními aktivitami tak je vyčleněn samostatný prostor a vše se tak bude řešit v klidu a bez kolize se samotnou výukou.

Psali jsme dříve...

„Sametky“ ze Sychrova, aneb moderní výuka dějepisu+HRA!

20.08.2015 19:00
21. srpna 2015 startuje dobrodružná hra s historickým podtextem, do které se žáci ZŠ Vsetín, Sychrov 97 zapojili hned dvakrát. Cílem hry je vzdělávání v oblasti nedávné historie naší vlasti, protože i nejnovější dějiny jsou pro nás důležité. Možná důležitější než ty pradávné, protože se...

Noc pro netopýry - POZVÁNKA

13.08.2015 13:04
28. srpna 2015 se v zámku Vsetín, od 19.00 hod. v Mramorovém sále koná „Mezinárodní noc pro netopýry“. Jedná se již o XIX. ročník a probíhá pod záštitou České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON). Akce je určena všem zájemcům. Jejím cílem je popularizace netopýrů se zaměřením na...

Poctivě vyrobené 2 - ANKETA, prosíme, zapojte se!

15.07.2015 09:20
Vážení rodiče, naše škola je členem Lísky (odkaz), která realizuje unikátní kampaň s názvem „Poctivě vyrobené“ zaměřenou na podporu udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji a na spolupráci s řemeslníky, drobnými výrobci a zemědělci z regionu. Společně s nimi chce dosáhnout zvýšení zájmu o...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školní články

Deváťáci se loučili

01.07.2017 08:04
Poslední den školy, v pátek 30.6.2017,  se deváťáci rozloučili se svými mladšími spolužáky, učiteli, i celou školou takzvaným „Posledním zvoněním“. Fotografie:  https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Posledni-zvoneni/  

Požární cvičení a branný den

01.07.2017 07:58
Ve středu 26. června 2017 se ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky, Územním odborem Vsetín, konalo ve ZŠ Vsetín, Sychrov 97 požární cvičení. Po něm následoval pro žáky 2. st. branný den. Fotogalerie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/cviceni_a_branny_den_2017/  

Rozloučení s deváťáky a předámí medaile paní Žárské

27.06.2017 12:26
Dne 27.6.2017 se žáci 9. A zúčastnili slavnostního rozloučení s žáky devátých ročníků, které pro ně tradičně připravuje zřizovatel vsetínských škol,  Město Vsetín. Žáci 9.A při té příležitosti předali medaili  Příběhů bezpráví paní Evě Žárské. Paní Eva Žárská aktivně spolupracuje se...

Šesté ŽA-BA-KO bylo úspěšné

26.06.2017 19:05
V pondělí 26. června 2017 se v zámku Vsetín konal šestý ročník žákovské badatelské konference, ŽA-BA-KO. Cílem této konference je rozvíjet a podporovat žákovské bádání v přírodovědných oborech a umožnit žákům, aby své poznatky prezentovali před společenstvím vrstevníků, ale i...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

suplování 

pro pedagogy, vyžaduje přístup

rozvrh hodin

nevyžaduje přístup

e-jídelníček

UPOZORNĚNÍ

V současné době připravujeme novou podobu webových stránek, která bude realizována během několika následujících týdnů. Některé údaje tak mohou být neaktuální! (např. seznam zaměstnanců apod...)

Anketa

Přivítali byste začátek výuky v 8:30?

Rozhodně ano (49)
19%

Dalo by se o tom diskutovat (4)
2%

Rozhodně ne (205)
79%

Celkový počet hlasů: 258

Větrání

Aktivní škola