ŠKOLA

Naše základní škola je prostorově největší úplná základní škola ve Vsetíně. Výuka v ní byla zahájena 2. 9. 1985 a od 1. 1. 1995 funguje jako příspěvková organizace města Vsetína a je právním subjektem. Tato škola byla vybudována jako součást sídlištního komplexu Sychrov. Celý školní areál tvoří pět vzájemně propojených pavilonů a školní hřiště. Součástí areálu je cca 10000 m2 zatravněných ploch. Součástí školy je pak také školní jídelna a školní družina. Disponujeme velmi dobrou vybaveností učeben, rozsáhlým sportovním zázemím, keramickou dílnou atd. ...

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.