knihovna

Odkaz na stránky školní knihovny - zde !

 

Kniha je kamarád- aktuální ročník -zde !

 

-----------

Pod záštitou Obce spisovatelů připravujeme celorepublikovou soutěž Kniha je kamarád.

Další ročník bude uskutečněn předběžně na počátku roku 2014. ZDE se můžete podívat na průběh posledního uskutečněného ročníku soutěže v roce 2011.

-----------

Sychrov v mezinárodním projektu školních knihoven

 

ZŠ Vsetín Sychrov se připojila k mezinárodnímu projektu Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě s názvem „Záložka do knihy spojuje školy“.

Cílem tohoto několikaletého projektu, kterého se Sychrováci účastní pravidelně, je podpora čtenářství mezi dětmi a navázání vzájemné spolupráce českých a slovenských škol. Vždyť jazyky obou zemí jsou si relativně tak blízké, takže mladí čtenáři si budou moci o svých oblíbených knižních hrdinech i popovídat. Třeba v rámci skype konference či raději přímo osobně, při setkání.

Projekt je pravidelně vyhlašován u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven. Školní knihovna v ZŠ Sychrov pracuje již několik let, čítá víc než tři tisíce knih a mnoho časopisů a pro mladé čtenáře ze školy má také svůj čtenářský a knihovnický kroužek. Sychrovská školní knihovna pravidelně spoluorganizuje celostátní soutěž čtenářů s názvem „Kniha je kamarád“, do které se zapojují mladí čtenáři z mateřských, základních i středních škol napříč celou Českou republikou.

Příjem přihlášek do projektu „záložka“ stále není uzavřen, pokud máte chuť zapojit se, rádi čtete a chcete se o své čtenářské zážitky podělit s kamarády ze Slovenska tím, že jim na úvod vyrobíte záložku se svým oblíbeným knižním hrdinou, může se i Vaše škola nebo třída zapojit, a to na adrese: https://csk.npmk.cz.

-------------