hodina pohybu navíc

JSME PILOTNÍ ŠKOLOU PROGRAMU MŠMT
 

Naše škola byla vybrána k realizaci pokusného ověřování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) č.j.: MSMT-11416/2015 s názvem

"Hodina pohybu navíc" 

Do pokusného ověřování jsou zahrnuti žáci a žákyně 1. - 3. ročníku naší školy, kteří docházejí do školní družiny  (ŠD) a s jejichž zařazením vyjádřili písemný souhlas jejich zákonní zástupci.

Pokusné ověřování bude realizováno v rámci činnosti ŠD a zařazeni budou zvlášť žáci jednotlivých ročníků. Toto pokusné ověřování je vyhlášeno také na školní roky 2016/2017 a 2017/2018. V průběhu tohoto školního roku je tedy zařazena 1 vyučovací hodina pro každý výše uvedený ročník do činnosti odpolední ŠD.

 

Aktivity v podobě všestranné pohybové přípravy budou probíhat v tělocvičně školy, popřípadě na venkovních plochách podle druhu sportovních činností.

 O pokusném ověřování

Vzhledem k stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, navrhlo MŠMT na jaře 2015 pokusně ověřit zvýšení objemu odborně řízeného pohybu žákům v základních školách.

Cíle pokusného ověřování:

1. vytvořit, vydat a ověřit metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách a klubech,

2. ověřit možnosti pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pokusného ověřování,

3. získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky pohybu programu,

4. připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin.

 

webové stránky projektu ZDE