UP OLOMOUC

Navázáno partnerství s Univerzitou Palackého v Olomouci v projektu ESF "Badatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálním vzdělávání".