SOŠ J.Sousedíka

Navázáno partnerství se SOŠ J. Sousedíka ve Vsetíně v projektu ESF "Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji"

 

Základní škola Vsetín, Sychrov 97 se zapojila prostřednictvím Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně do projektu CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji).

Tento projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a podporuje spolupráci základních a středních škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení škol.

Do projektu je partnersky zapojeno 11 ZŠ ze Vsetína a okolí a žáci mají možnost využívat níže nabízené možností v široké škále vzdělávacích aktivit v letech 2013 - 2015. V rámci spolupráce naší SŠ a ZŠ budou pro žáky realizovány tyto aktivity:

Zájmové kroužky – vždy 1 x za 14 dnů, 2 vyučovací hodiny, svačina zdarma, jízdné hrazeno (Autotechnik – motorsport, Formule 1 pro ZŠ, 3D svět, Zručný domácí kutil, Draci příroďáci, Lego mindstorms a Hravý technický modelář )

Odborná výuka – Vaše dítě má možnost se seznámit v odborných dílnách SOŠ Josefa Sousedíka (OP Bobrky) s řemeslnou výrobou v široké škále oborů a s možností rozvíjení praktických dovedností, nebo se seznámit s výrobními stroji, např. jak pracují CNC stroje. Výukových stáží se zájemci z řad žáků budou zúčastňovat postupně během školního roku dle stanoveného harmonogramu pro danou ZŠ, předpokládáme 5 x za školní rok v rozsahu 4 vyučovací hodiny – dle zájmu dětí.

Exkurze – Vaše dítě se může účastnit exkurzí do firem, výstavy, veletrhy dle zájmu a výběru základní školy, výhodnou je bezplatná doprava a vstupné na pořádané akce.

Koordinátorkou projektu v ZŠ Vsetín Sychrov je PhDr. Jaroslava Ševčíková

první schůzky kroužků (kromě Formule 1 a 3D svět-zahájeni až v prosinci) se konají 22.10.2013 od cca 15.00 hod. v místě kroužku (Bobrky, Rybníky, Sychrov) – děti budou o podrobnostech informovány a zájemci obdrží podrobnou informaci pro rodiče.

 

J. Ševčíková