AKTUÁLNĚ

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ředitel Základní školy Vsetín, Sychrov 97 vyhlašuje v souladu s § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) na den 29.9.2017 ředitelské volno z organizačně technických důvodů.

Školní družina i školní klub budou v provozu! 6:00 - 15:00

V případě Vašeho zájmu o využití ŠD nebo ŠK se, prosím, nahlaste u "Vaší" paní vychovatelky, a to do středy 27.9.2017, 13:00. 
Stejně tak bude potřeba v případě zájmu přihlásit také oběd - do úterý 26.9.2017, 13:00! 

Mgr. Michal Molek, ředitel školy

UPOZORNĚNÍ

V současné době připravujeme novou podobu webových stránek, která bude realizována během několika následujících týdnů. Některé údaje tak mohou být neaktuální! (např. seznam zaměstnanců apod...)

 

NABÍDKA KROUŽKŮ

Přihlašování se bude uskutečňovat prostřednictvím systému Bakaláři, v sekci Ankety. Minimální počet pro otevření kroužku je 8 dětí. Maximální počty nejsou stanoveny. Nerozhoduje ani pořadí přihlášky. Ankety budou spuštěny v pondělí 18.9.2017.

 

o nás

O NÁS

Jsme škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale i budoucí společnosti. 
  • třídy s alternativními prvky vzdělávání (matematika prof. Hejného, Sfumato - splývavé čtení, otevřené vyučování)
  • sportovní akademie (fotbal, tenis, stolní tenis); podpora pohybu a tělesné zdatnosti dětí, adaptační a sportovní kurzy již od 1. třídy
  • orientace na práci s třídními kolektivy (osobnostní a sociální výchova - každé pondělí ráno třídnická hodina nebo společné setkávání žáků, učitelů a vedení školy)
  • "blízko k přírodě" - badatelská výuka v přírodopisu na 2. stupni a podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) od počátku základního vzdělávání, možnost výuky ve venkovní učebně na zahradě školy, badatelské vycházy,...
  • moderní vybavení učeben již na 1. stupni (interaktivní tabule, tablety, vizualizéry,..); moderní komunikační systém škola-žáci-rodiče

 

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS    jsme praktickým pracovištěm 

  HODINA POHYBU NAVÍC             jsme pilotní školou

 FAIRTRADOVÁ ŠKOLA                jsme nositeli titulu 

 ŠKOLA PRO DEMOKRACII          jsme nositeli osvědčení a zařazeni do sítě škol

 SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA      podporujeme

 

Škola se nachází na okraji sychrovského sídliště, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě… Přírodní památka Vršky - Díly

 

TŘÍDNICKÉ HODINY

Vážení rodiče, žáci. Jak jste si již jistě všimli, našim žákům všech tříd jsme do rozvrhu hodin zařadili třídnickou hodinu. Záleží nám totiž na vztazích ve třídách, ve škole. Trávíme spolu spoustu času. Každý den mnoho hodin po mnoho let. Zároveň si také uvědomujeme, že na kvalitních vztazích se musí pracovat. Nepřijdou samy.

Všechny třídy mají TH vždy v pondělí 1. hodinu. Tato třídnická hodina by měla sloužit mimo jiné k utváření komunitních kruhů ve třídách, které povedou k lepší komunikaci mezi žáky, ale i mezi žáky a učitelem. Navíc během třídnické hodiny mohou učitelé se žáky probrat všechna ta témata, která nepatří svým zaměřením přímo do hodin jednotlivých předmětů. Cokoli bude nutné se žáky řešit, nebude to již nadále ubírat časový prostor v samotných odborných hodinách. Na veškeré záležitosti týkající se různých administrativních úkonů spojených se školními i mimoškolními aktivitami tak je vyčleněn samostatný prostor a vše se tak bude řešit v klidu a bez kolize se samotnou výukou.

PARTNEŘI ŠKOLY

           Inpraise computers - klikněte pro návrat na úvodní stránku    

 ZsVsetinSychrov2            

Psali jsme dříve...

Paní Ilsa převzala cenu za šíření dobrého jména ČR v zahraničí

20.06.2015 09:53
Paní Ilsa Reiner Eichnerová, se kterou má tu čest naše škola spolupracovat, převzala v pátek 12. června 2015 v Praze, v Černínském paláci, cenu „Gratias agit“, za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Náš zástupce byl u toho.   Cenu přebírala paní Ilsa spolu...

Bronzová medaile v nohejbalu Zlínského kraje

17.06.2015 10:47
Dne 16.6.2015 jsme se zúčastnili okresního a krajského kola v nohejbalu. Krajské i okresní kolo se konalo na antukovém hřišti ve Valašském Meziříčí. Do týmu byli vybráni Martin Janáč, Petr Poslušný, Kristián Kučera a Milan Ščerba. Vzhledem k tomu, že se přihlásilo jen několik týmů, byla...

Jsme úspěšní při získávání grantů

16.06.2015 17:35
ZŠ Vsetín, Sychrov 97 podala v předchozím období dvě žádosti do výzev Zlínského kraje a to: 1. Podprogram na podporu ekologických aktivit v kraji, kde jsme uspěli s projektem „Poznáváme přírodu společně“, z celkové částky 115 000,-Kč jsme získali od Zlínského kraje...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

suplování 

pro pedagogy, vyžaduje přístup

rozvrh hodin

nevyžaduje přístup

e-jídelníček

Anketa

Aktivní škola