AKTUÁLNĚ

DĚKUJEME ZA DŮVĚRU A SPOLUPRÁCI V UPLYNULÉM ŠKOLNÍM ROCE, PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LÉTO A PRÁZDNINY!

 
Provozní doba kanceláře školy v době prázdnin:
 
  3.7. -   4.7. 2017    8:00 - 11:00 hodin
10.7. - 14.7. 2017    8:00 - 11:00 hodin
31.7. -   4.8. 2017    8:00 - 11:00 hodin
28.8. -   1.9. 2017    8:00 - 11:00 hodin
 
KONTAKTY: 
kancelář školy: tel.: 571 419 794, mobil: 603 874 639, email: sekretariat@zssychrov.cz, ekonom@zssychrov.cz
 
školník, Josef Janíček: mobil: 737 834 766

o nás

O NÁS

Jsme škola reflektující požadavky a potřeby současné, ale i budoucí společnosti. 
  • třídy s alternativními prvky vzdělávání (matematika prof. Hejného, Sfumato - splývavé čtení, otevřené vyučování)
  • sportovní akademie (fotbal, tenis, stolní tenis); podpora pohybu a tělesné zdatnosti dětí, adaptační a sportovní kurzy již od 1. třídy
  • orientace na práci s třídními kolektivy (osobnostní a sociální výchova - každé pondělí ráno třídnická hodina nebo společné setkávání žáků, učitelů a vedení školy)
  • "blízko k přírodě" - badatelská výuka v přírodopisu na 2. stupni a podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) od počátku základního vzdělávání, možnost výuky ve venkovní učebně na zahradě školy, badatelské vycházy,...
  • moderní vybavení učeben již na 1. stupni (interaktivní tabule, tablety, vizualizéry,..); moderní komunikační systém škola-žáci-rodiče

 

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS    jsme praktickým pracovištěm 

  HODINA POHYBU NAVÍC             jsme pilotní školou

 FAIRTRADOVÁ ŠKOLA                jsme nositeli titulu 

 ŠKOLA PRO DEMOKRACII          jsme nositeli osvědčení a zařazeni do sítě škol

 SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA      podporujeme

 

Škola se nachází na okraji sychrovského sídliště, v bezpečném prostředí mimo hlavní komunikace a blízko k přírodě… Přírodní památka Vršky - Díly

 

ČIPOVÝ SYSTÉM

Vážení rodiče, žáci,

Jak jistě zaznamenáváte, naše škola prochází rozsáhlou modernizací. S ní je spojeno i současné zavádění čipového systému. V našem původním návrhu byla instalace pouze elektronického vrátného ve vchodu do družiny od školního hřiště z důvodů zjednodušení přístupu (rodiče zvonili a často dlouho čekali, vychovatelky odbíhaly atd. ...). Oslovená firma nám při jednání ovšem představila možnosti komplexního využití systému, které nás zaujaly. Jsou to:

1.      Multifunkčnost – čipy neslouží pouze ke vstupu do budovy, ale také v dalších oblastech školního života (stravování, do budoucna také např. kopírování, půjčování knih atd..) Čipový systém je kompatibilní s modulem Bakaláři a vše tak dohromady bude tvořit ucelený, přehledný a transparentní systém.

2.      Bezpečnost – omezení vstupu do budovy nežádoucím osobám, monitoring přicházejících a odcházejících. Každý čip v sobě může nést také navolené práva přístupu pro každého jednotlivce do různých částí školy (např. právě družina).

3.      Informace o docházce žáků – systém je napojen na školní databázi Bakaláři a umožňuje mapovat přítomnost žáků ve škole. Rodiče a třídní učitelé mají ve webové aplikaci k dispozici informaci o příchodu/nepříchodu dítěte do školy.

4.      Snížení administrativní zátěže učitelům – absence se automaticky zobrazí v elektronické třídní knize, kterou již využíváme

 

Financování čipů – každý jeden čip bude poskytnut oproti vratné záloze 100,- Kč. Je to cena, za kterou škola čipy nakoupila a nemá z tohoto žádný zisk.

 

Čipový systém nyní probíhá zkušebním testováním, a to žáky 2. a 9. ročníku, rodiči žáků 2. ročníku (družina) a vybranými pedagogy. Po úspěšné pilotáži bude systém k dispozici všem ostatním.

Do „rodiny“ je počítáno se dvěma čipy (dítě, rodič). Pakliže budete požadovat více čipů, je potřeba o ně požádat v kanceláři školy a bude Vám vydán požadovaný počet, opět oproti záloze.

 

Závěrem:

Vážení rodiče, žáci, pedagogové,

vím, že každá změna s sebou může přinášet i nelibost a pochybnosti Vás některých o nutnosti zavádění, ale jsem přesvědčen, že využívání nového čipového systému se v budoucnu osvědčí a přinese mnohé avizované výhody.

 

Děkuji za pochopení a důvěru,

 

Mgr. Michal Molek, ředitel školy

TŘÍDNICKÉ HODINY

Vážení rodiče, žáci. Jak jste si již jistě všimli, od loňského školního roku jsme našim žákům všech tříd zařadili třídnickou hodinu. Záleží nám totiž na vztazích ve třídách, ve škole. Trávíme spolu spoustu času. Každý den mnoho hodin po mnoho let. Zároveň si také uvědomujeme, že na kvalitních vztazích se musí pracovat. Nepřijdou samy.

Všechny třídy mají TH vždy v pondělí 1. hodinu. Tato třídnická hodina by měla sloužit mimo jiné k utváření komunitních kruhů ve třídách, které povedou k lepší komunikaci mezi žáky, ale i mezi žáky a učitelem. Navíc během třídnické hodiny mohou učitelé se žáky probrat všechna ta témata, která nepatří svým zaměřením přímo do hodin jednotlivých předmětů. Cokoli bude nutné se žáky řešit, nebude to již nadále ubírat časový prostor v samotných odborných hodinách. Na veškeré záležitosti týkající se různých administrativních úkonů spojených se školními i mimoškolními aktivitami tak je vyčleněn samostatný prostor a vše se tak bude řešit v klidu a bez kolize se samotnou výukou.

PARTNEŘI ŠKOLY

           Inpraise computers - klikněte pro návrat na úvodní stránku    

 ZsVsetinSychrov2            

Psali jsme dříve...

Narcisky na památku umučených židovských dětí

14.09.2015 15:18
Vážení rodiče, milí žáci, naše škola, inspirovaná projektem  Daffodil Project, chce u budovy školy vysadit žluté narcisky, jako připomínku umučených židovských dětí za 2. světové války. Také Vsetín má své zavražděné Židy, mezi nimi i děti. Nezapomeňme na ně. Každá rodina našeho žáka, která má...

Sychrovští nominovali Záviše Kalandru na Cenu Příběhů bezpráví

12.09.2015 10:44
Žáci ZŠ Vsetín Sychrov 97 se rozhodli nominovat Záviše Kalandru na Cenu Příběhů bezpráví. „Jsme obyvatelé města Vsetín, máme své město rádi a nechodíme po městě se zavřenýma očima“, to bylo motto deváťáků ze Sychrova, když se vydali pátrat po Příbězích bezpráví ve svém okolí. Osobnost Záviše...

Dobré zprávy rozšíří Sychrovští školáci

09.09.2015 17:00
Školáci ze ZŠ Vsetín, Sychrov 97 se aktivně zapojí dne 14. září 2015 ráno, v rámci kampaně Česko proti chudobě, do mezinárodní akce World´s Best News – šíření dobrých zpráv. World's Best News je mezinárodní kampaň, která vznikla původně v Dánsku, a je cíleně zaměřená na šíření dobrých zpráv z...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přípravná třída nebude

suplování 

pro pedagogy, vyžaduje přístup

rozvrh hodin

nevyžaduje přístup

e-jídelníček

Anketa

Aktivní škola

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, žáci a návštěvníci našich webových stránek,

od 18.11.2016 došlo k "návratu" k tradičnějšímu vzhledu stránek z důvodu lepší přehlednosti i funkčnosti. Nově byl také "spuštěn" e-jídelníček, ve kterém budete moci po obdržení přístupových údajů např. odhlašovat obědy apod. V blízké budoucnosti zde bude možnost také přihlašovat "zdravé svačinky". Věříme, že tímto přispíváme opět k lepším a modernějším službám pro Vás a Vaše děti. Změnou šablony mohlo dojít v některých sekcích ke grafickým "nedokonalostem", které budeme postupně odstraňovat. Děkujeme za pochopení a za přízeň.

Michal Molek, ředitel školy